Przejdź do treści

Książka ta jest z jednej strony próbą odpowiedzi na najczęściej zadawane mi pytania o moje podróżowanie, a z drugiej strony próbą pokazania moich motywacji i podzielenia się przemyśleniami, które pchnęły mnie do prowadzenia tak nieodpowiedzialnego, według wielu, trybu życia. Jeżeli będziemy się w miarę dobrze prowadzić, nie doznamy szczególnie pechowych urazów i wypadków lub w inny sposób nie zostaniemy poszkodowani przez los ze względu na choroby i wady wrodzone, to w miarę sprawni możemy funkcjonować do siedemdziesiątki. 70 lat pomnożone przez 365 dni w roku daje nam w przybliżeniu 25 500 dni. Tylko tyle. Tylko tyle masz czasu na życie. Tylko tyle, w dość optymistycznym wariancie. A teraz zastanów się, ile Tobie zostało do 25 500 i czy jesteś zadowolony z tych już przeżytych.

Rafał Król

RAFAŁ KRÓL

Książka ta jest z jednej strony próbą odpowiedzi na najczęściej zadawane mi pytania o moje podróżowanie, a z drugiej strony próbą pokazania moich motywacji i podzielenia się przemyśleniami, które pchnęły mnie do prowadzenia tak nieodpowiedzialnego, według wielu, trybu życia. Mam nadzieję, że dla osób podróżujących będzie to swego rodzaju źródło wiedzy i inspiracji. […]


Dzieci Słońca

Choć dawno minęły czasy, gdy słońce było bogiem, my wszyscy wciąż jesteśmy dziećmi słońca. Ilość światła słonecznego wpływa na tryb życia, temperament, życiowe wybory i to, co tworzymy. Brak światła, a co za tym idzie – niedobór witaminy D  […]

Redaktor Wydawnictwa: Joanna Kamień

Projekt okładki i stron tytułowych: Jan Rutka

Zdjęcie na okładce: Ray Demski

© Copyright by Atomic

Portret autora na okładce: Tomasz Woźny

Skład i łamanie: Michał Janczewski

© Copyright by Rafał Król

 

2020 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ISBN 978-83-8206-056-0

Księgarnia internetowa: www.kiw.ug.edu.pl

Druk i oprawa: Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121;    81-824 Sopot

tel. 58 523 14 49;    fax 58 551 05 32

2020 © Copyright by Uniwersytet Gdański

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax 58 523 11 37,   tel. 725 991 206

e-mail: wydawnictwo@ug.edu.pl

www.wyd.ug.edu.pl